Hampton by Hilton

Hampton Global Media Center

Hampton by Hilton China – Open Locations

Hangzhou Binjiang Open
Beijing Fangshan Open
Nanjing South Station Open
Hefei Sanxiaokou Open
Changsha Liuyang Open
Hainan Sanya Bay Open
Guangzhou Huangpu Avenue Open
Jilin City Open
Chengdu Waishuangnan Open
Lanzhou Open
Wuhan Panlongcheng
Open
Chengdu Shawan Open
Hefei Hightech Zone  Open
Suining Zhenghuang Jinyu Guoji Open
Jiangmen Heshan Open
Guilin Xiufeng District Open
Nanning Baisha Avenue Open
Xi'an Dayan Pagoda Open
Lanzhou Shopping Street Open
Guiilin Lingui Open
Shenzhen Guangming Open