Hampton by Hilton

Hampton Global Media Center

What locations are open and under construction:

Hainan Sanya Bay Open
Guangzhou Huangpu Avenue Open
Jilin City Open
Chengdu Waishuangnan Open
Lanzhou Open
Wuhan Panlongcheng
Open
Chengdu Shawan Open
Hefei Hightech Zone  Open
Suining Zhenghuang Jinyu Guoji Open
Jiangmen Heshan Open
Guiling Xiufeng District Open
Nanning Baisha Avenue 2nd Quarter 2017